หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

JSP get Host Name


//
alert("${pageContext.request.scheme}://${pageContext.request.getHeader("Host")}");
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น