หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

detect browser close

อันนี้ใช้ได้ทั้งการปิด tab และการปิด browser ครับ โค๊ดส่วนนี้จะเกิดก่อนที่ browser จะถูกปิดลงครับ
jQuery.noConflict()(document).ready(function($){
  $(window).bind('unload', function(){
    offLine();
  });

  window.onbeforeunload = function(){
    $(window).unbind('unload');
    offLine();
    //return '';
  }
  
  function offLine(){
    $.ajax({
      type : 'post',    
      dataType : 'html',
      data : "channel=" + "1234" + "&requestType=close",
      url : "http://localhost/channel/running",  
      success : function(response){
        
      }  
    }); 
  }
});

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น