หน้าเว็บ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

select option event jquery

เราจะใช้แบบนี้ไม่ได้ event จะไม่ทำงาน
$(document).ready(function(){
  $("select option").click(function(){
     alert("option click");
     console.log($(this).val());
   });
});
ต้องใช้แบบนี้
$(document).ready(function(){
  $("select").change(function(){
     alert("option click");
     console.log($(this).val());
   });
});