หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

config web.xml ให้ชี้ไปที่ file application context spring


web.xml
 
...
...
... 
<listener>
  <listener-class>
    org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
   </listener-class>
</listener>
 
<context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>/WEB-INF/applicationContext*.xml</param-value>
</context-param>
...
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น