หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

regular expression java replace html tag

   ...
   ...
   String html = "
hello java
"; String noTag = html.replaceAll("\\<.*?\\>", ""); System.out.print(noTag); //hello java ... ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น