หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

read value tag <context-param> in web.xml : java

package com.blogspot.na5cent.jsflearning;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
@WebServlet(name = "ContextParam", urlPatterns = {"/contextParam"})
public class ContextParam extends HttpServlet {

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html");
    ServletContext servletContext = request.getServletContext();
    PrintWriter out = null;
    try {
      out = response.getWriter();
      out.print("javax.faces.PROJECT_STAGE => " + servletContext.getInitParameter("javax.faces.PROJECT_STAGE"));
      out.print("<bt/>");
      out.print("primefaces.THEME => " + servletContext.getInitParameter("primefaces.THEME"));
    } finally {
      if (out != null) {
        out.close();
      }
    }

  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น