หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

sort object by comparator java

...
...
List<Module> modules = parentModule.getSubModules();
Collections.sort(modules, new Comparator<Module>() {
  @Override
  public int compare(Module module1, Module module2) {
    //Integer compareTo
    return module1.getPosition().compareTo(module2.getPosition()); //ASCEDNING
    //return (-1) * module1.getPosition().compareTo(module2.getPosition()); //DESCEDNING
  }
});
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น