หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ปฏิทิน ภาษาไทย jquery1. download jquery library (calendar) ที่ http://keith-wood.name/datepick.html
2. include librarys
...
...
<!-- calendar librarys -->
<link type="text/css" href="javascripts/frameworks/calendar/flora-calendars-picker.css"/>
<script type="text/javascript" src="javascripts/frameworks/calendar/jquery-calendars-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascripts/frameworks/calendar/jquery-calendars-plus-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascripts/frameworks/calendar/jquery-calendars-picker-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascripts/frameworks/calendar/jquery-calendars-thai-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascripts/frameworks/calendar/jquery-calendars-thai-th.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascripts/frameworks/calendar/jquery-calendars-picker-th.js"></script>
<!-- calendar librarys -->
...
...
3. เรียกใช้
...
...
<input type="text" class="thai-calendar"/>
<script type="text/javascript">
    $('.thai-calendar').calendarsPicker({calendar: $.calendars.instance('thai','th')});
</script>
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น