หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

การ disable window scrollbar เมื่อเราใช้ jscrollpane : jquery

//
$('.jspScrollable').jScrollPane().bind('mousewheel', function(event) {
    event.preventDefault();
});
//
$(window).resize(function(){
    $('.jspScrollable').data('jsp').reinitialise();
});
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น