หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

AMD : Asynchronous Module Definition

        การเขียน  web application ขนาดใหญ่  การจัดการ javascript ถือเป็นเรื่องยุ่งยากมากๆ
เพราะจะมี  file javascript นับพัน หนับหมื่น file   มันคงจะลำบากน่าดู  ถ้าเราจะใช้ tag <script src=""></script> ในการ include script ต่างๆ  เข้ามาด้วยตัวเราเอง  และปัญหาเรื่องของการขึ้นตรงต่อกัน (dependencies)ของ javascript ในแต่ละ file  เช่น  file A ขึ้นตรงต่อ file B ถ้า file A ไม่ถูก load มา  file B ก็ จะ  error  เพราะไม่สามารถเรียกใช้งาน module ที่อยู่ใน file A ได้

        ตอนนี้มี tool หลายๆตัวที่โปรแกรมเมอร์ ระดับโลกเขาเขียนขึ้นมา  เพื่อช่วยในการจัดการ ปัญหานี้   (facebook ก็ใช้ในการจัดการ javascript เหมือนกัน) tool ตัวนี้คือ AMD เป็น javascript  design pattern สมัยใหม่ (AMD : Asynchronous Module Definition)  ที่เอาไว้ประกาศ (define) module แบบ asynchronous แล้วก็เรียกใช้งาน  module ที่ประกาศไว้แบบ  asynchronous เช่นกัน  คือ  มันจะทำการ load module ต่างๆ  ที่เราได้ประกาศไว้มาให้เอง ครับ

ถ้าใครสนใจ  ก็ลองหาศึกษาดูครับ   ซึ่งตอนนี้ตัวที่ผมกำลังมองๆ อยู่ก็จะเป็น require js ตาม link นี้
http://requirejs.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น