หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

convert List<String> to String[] : java

package com.blogspot.na5cent.learning;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class TestArrayList {

  public static void main(String[] args) {
    List<String> email = new ArrayList<String>();

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      email.add("string-" + i);
    }

    String[] emailArray = new String[email.size()]; //*****
    emailArray = email.toArray(emailArray); //*****
    
    for(String mailItem : emailArray){
      System.out.println(mailItem);
    }
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น