หน้าเว็บ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

maven install .jar file to local repository

mvn install:install-file -Dfile=<path-to-file> -DgroupId=<group-id> \
    -DartifactId=<artifact-id> -Dversion=<version> -Dpackaging=<packaging>


จากนั้นก็เอา .jar ไปวางครับ  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น