หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

jUnit Test Life Cycle : java

import org.junit.After;
import org.junit.AfterClass;
import org.junit.Before;
import org.junit.BeforeClass;
import org.junit.Test;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class UnitTestLifeCycle {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(UnitTestLifeCycle.class);

  public UnitTestLifeCycle() {
    LOG.debug("Contructor : UnitTestLifeCycle()");
  }

  @BeforeClass
  public static void setUpClass() {
    LOG.debug("@BeforeClass : setUpClass()");
  }

  @AfterClass
  public static void tearDownClass() {
    LOG.debug("@AfterClass : tearDownClass()");
  }

  @Before
  public void setUp() {
    LOG.debug("@Before : setUp()");
  }

  @After
  public void tearDown() {
    LOG.debug("@After : tearDown()");
  }

  @Test
  public void testMethod1() {
    LOG.debug("@Test : testMethod1()");
  }

  @Test
  public void testMethod2() {
    LOG.debug("@Test : testMethod2()");
  }

  @Test
  public void testMethod3() {
    LOG.debug("@Test : testMethod3()");
  }

  @Test
  public void testMethod4() {
    LOG.debug("@Test : testMethod4()");
  }

  @Test
  public void testMethod5() {
    LOG.debug("@Test : testMethod5()");
  }
}

@BeforeClass : setUpClass() จะทำงานครั้งเดียวเท่านั้น และทำเป็นอันแรกสุดเสมอ (ก่อน test method(@Test) ทั้งหมด) หลังจากที่เรา Test file นั้นๆ ซึ่ง method นี้เราจะเอาไว้ set up ค่าต่างๆ ค่าที่ต้องการให้มันเริ่มต้นตอน load class แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

@AfterClass : tearDownClass() คล้ายๆ @BeforeClass คือทำงานครั้งเดียว แต่จะทำหลังสุด หลังจากที่ test method(@Test) ทั้งหมด ทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เอาไว้เคลียร์ค่า หรือคืนค่าบางอย่างกลับคืนสู่ระบบ

@Before : setUp() จะทำงานก่อนทุกๆ test method(@Test) เสมอ ทำงานใหม่ในทุกๆ test method  เอาไว้กำหนดค่าเริ่มต้น ก่อนที่ test method ถัดไปจะเริ่มต้นทำงาน

@After : tearDown() คล้ายๆ @Before แต่จะทำงานใหม่หลังทุกๆ test method(@Test) เสมอ ไว้เคลียร์ค่า หรือคืนค่าบางอย่าง ก่อนที่ test method ถัดไปจะเริ่มต้นทำงาน

 Constructor : UnitTestLifeCycle() จะทำงานก่อน @Before ของทุกๆ test method

ใน 1 Unit Test เราสามารถมี test method(@Test) กี่ method ก็ได้ และจะไม่ขึ้นตรงต่อกัน (ไม่เรียงลำดับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น