หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

oracle sql : to_char year thai buddha

--
--
--
select to_char(sysdate, 'YYYY', 'nls_calendar=''Thai Buddha'' nls_date_language = Thai') year
from dual
--
--
--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น