หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

error handler requirejs

require.config({
    catchError: true
});

requirejs.onError = function(error) {
    console.log('module error');
    console.log(error);
};


require(['doseNotExistScript'], function(){

});

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น