หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

การดึง post ทั้งหมดของ blogger

/*
 * parameters
 * - YOUR_BLOG_NAME
 * - NUMBER_OF_RESULT
 * - CALLBACK_FUNCTION
 */

http://YOUR_BLOG_NAME.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=NUMBER_OF_RESULT&alt=json-in-script&callback=CALLBACK_FUNCTION

//such as
 
function getFeed(xml){
    console.log(xml);
}

http://na5cent.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=10&alt=json-in-script&callback=getFeed
Thank you : http://www.nepaliblog.net/2013/07/get-all-of-your-blog-posts-in-single.html

1 ความคิดเห็น: