หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

html meta tag no cache

<head>
  ....
  ....

  <meta http-equiv="cache-control" content="max-age=0" />
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="expires" content="0" />
  <meta http-equiv="expires" content="Tue, 01 Jan 1980 1:00:00 GMT" />
  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

  ....
  ....
</head>
thank you : http://stackoverflow.com/questions/1341089/using-meta-tags-to-turn-off-caching-in-all-browsers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น