หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

jQuery keypress delay

var $input = $('.input-form');
var timeoutReference;

$input.keypress(function(){
 if(timeoutReference){
  window.clearTimeout(timeoutReference);
 }
 
 timeoutReference = setTimeout(function(){
  window.clearTimeout(timeoutReference);
 
  //your code ...
 
 }, 300);
});

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น