หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

merge table (resolve update join column) SQL Oracle

ต้องการ update ข้อมูลใน TABLE_A.columnA2 ให้เป็นค่าเดียวกันกับ TABLE_B.column2
โดยมีเงื่อนไข TABLE_A.columnA1 = TABLE_B.column1


merge into TABLE_A
using (
   select b.column1 columnB1,
       b.column2 columnB2
       
   from TABLE_B b
) on (TABLE_A.columnA1 = columnB1)
when matched 
then update
set TABLE_A.columnA2 = columnB2;

2 ความคิดเห็น:

 1. ถ้าตาราง Column ไม่เท่ากัน Merge ได้ไหม

  ตอบลบ
 2. ได้ครับ อยู่ที่การเขียน (เงื่อนไข) ครับ
  ตรง set TABLE_A.columnA2 = columnB2;
  ว่าเราจะให้ update column อะไรครับ

  ตอบลบ