หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

spring data jpa repository SQL IN statement

ส่ง List<Type> เข้าไป 
ตรง IN ไม่ต้องมี ( ) ให้ใส่เป็น IN ?1 ได้เลย
package com.blogspot.na5cent.web.repository;

import java.util.List;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import com.blogspot.na5cent.api.model.RecordItem;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public interface RecordItemRepository extends JpaRepository<RecordItem, Integer> {

    @Query(value = "SELECT item FROM RecordItem item WHERE item.recoredId IN ?1") //*****
    public List<RecordItem> findInRecordIds(List<Integer> recordIds);
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น