หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Git Command

Merge branch
> git branch  # list all branches
> git checkout master
> git merge <TARGET_BRANCH>
Delete branch
> git branch -d <LOCAL_BRANCH> #delete local branch
> git push origin :<REMOTH_BRANCH> #delete remote branch

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น