หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

Primefaces dialog listener javascriptPrimefacesDialog.js
/**
 * @author jittagorn pitakmetagoon
 * create 19/04/2014
 * source http://na5cent.blogspot.com/2014/04/primefaces-dialog-listener-javascript.html
 */
window.PrimefacesDialog = window.PrimefacesDialog || (function(global) {

  var listener = [];

  function isString(data) {
    return typeof data === 'string';
  }

  function isFunction(data) {
    return typeof data === 'function';
  }

  function forEachProperty(object, callback, ctx) {
    for (var prop in object) {
      if (object.hasOwnProperty(prop)) {
        callback.call(ctx, object[prop], prop, object);
      }
    }
  }

  function forEachIndex(array, callback, ctx) {
    var length = array.length;
    for (var i = 0; i < length; i++) {
      callback.call(ctx, array[i], i, array, length);
    }
  }

  function forEachDialog(callback, ctx) {
    forEachProperty(global, function(value, prop, object) {
      if (isDialog(value)) {
        callback.call(ctx, value, prop, object);
      }
    });
  }

  function isDialog(object) {
    return object && object.jq
        && object.jq.attr
        && object.jq.attr('class')
        && object.jq.attr('class').indexOf('ui-dialog') !== -1;
  }

  function bind(type, name) {

    return function() {
      var that = this;

      forEachIndex(listener, function(list) {
        if (list.type !== type) {
          return;
        }

        if (list.dialog) {
          list.dialog === name && list.callback.call(that, name);
        } else {
          list.callback.call(that, name);
        }
      });
    };
  }

  function initialize() {
    forEachDialog(function(dialog, name) {
      dialog.cfg.onShow = bind('show', name);
      dialog.cfg.onHide = bind('hide', name);
    });
  }

  global.addEventListener('load', initialize);

  return {
    /**/
    initialize: initialize,
    /**
     * for listen dialog event
     * 
     * @param {String} type - (show, hide)
     * @param {String} dialogWidgetVar_opt - optional
     * @param {Function} callback
     */
    on: function(type, dialogWidgetVar_opt, callback) {

      if (isFunction(dialogWidgetVar_opt)) {
        callback = dialogWidgetVar_opt;
        dialogWidgetVar_opt = undefined;
      }

      if (!isString(type)) {
        throw new Error('require type is string.');
      }

      if (dialogWidgetVar_opt && !isString(dialogWidgetVar_opt)) {
        throw new Error('require dialogWidgetVar_opt is string.');
      }

      if (!isFunction(callback)) {
        throw new Error('require callback is function.');
      }

      listener.push({
        type: type,
        dialog: dialogWidgetVar_opt,
        callback: callback
      });

      return PrimefacesDialog;
    }
  };
})(window);
Syntax
PrimefacesDialog.on(event_type, widget_dialog_name, callback_function)

parameters
-------------------------------
String       event_type (show, hide)
String       widget_dialog_name (define by attribute widgetVar of <p:dialog/>) - optional
Function   callback_function

Example
<p:dialog widgetvar="addWidgetDialog">
  ....
  ....
  ....
</p:dialog>
//for listen all dialogs
PrimefacesDialog.on('show', function(name){
  console.log('on ' + name + ' show --> ', this);
})

//specific dialog
PrimefacesDialog.on('hide', 'addWidgetDialog', function(name){
  console.log('on ' + name + ' hide --> ', this);
})
for make body overflow hidden (hide window scrollbar) when dialog show (fixed content position)
var dialogs = [];
PrimefacesDialog.on('show', function(dialog) {
  dialogs.push(dialog);
  jQuery('body').css('overflow', 'hidden');
}).on('hide', function() {
  dialogs.pop();
  if (!dialogs.length) {
    jQuery('body').css('overflow', 'auto');
  }
});

3 ความคิดเห็น:

 1. มันแตกต่างกับการใช้ p:dialog ยังไงอะ

  ตอบลบ
 2. 1. code ไม่ผูกติดกับ dialog แต่ละตัว
  (คือไม่ได้ไปเขียน script ผูกไว้ที่ dialog โดยตรง)

  2. สามารถ ดักจับการ show, hide ของ dialog ทุกตัวได้ในที่เดียวครับ
  PrimefacesDialog.on('show', function(name){
  console.log('on ' + name + ' show --> ', this);
  });

  คือบางที เวลาผมใช้งาน แล้ว ผมอยากทำอะไรบางอย่างตอนที่ dialog มันโชว์
  ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คง ไปเขียน script ผูกไว้ที่ dialog นั้นๆ

  ทีนี้ มันมีบางอย่างที่ผมอยากให้มันทำเหมือนๆ กันใน ทุกๆ dialog
  code มันก็เริ่มเยอะ
  เลยมาเขียนเป็นแบบนี้ดีกว่าครับ

  ตอบลบ
 3. วัตถุประสงค์ มันก็เหมือนกับ event listener ของ jqeury อ่ะครับ เช่น
  $('#myButton').on('click', function(){
  //
  });

  ตอบลบ