หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Proxy handle ajax response primefaces : javascript

บางที เราอาจจะอยาก modify response หรือทำอะไรบางอย่าง ก่อนที่ primefaces ajax จะทำงานเสร็จ
PrimeFaces.ajax.AjaxUtils.handleResponse = (function(originMethod) {

  //return proxy method instead origin method
  return function() { 

    //origin method evironment/instance context

    return originMethod.apply(this, arguments); //
  };
})(PrimeFaces.ajax.AjaxUtils.handleResponse);
ตัวอย่างเช่น การ handle validate response
/**
 * call when ajax response validate failed
 */
function validationFailedHandle() {
  //do something...
}

var handleProxy = function(originMethod) {
 
  var slice = Array.prototype.slice;
 
  return function() {
    var args = slice.call(arguments);
    var response = args[0].find('extension').text();
    if (response) {
      var obj = JSON.parse(response);
      obj.validationFailed && validationFailedHandle.apply(this, args);
    }
 
    return originMethod.apply(this, args);
  };
};
 
PrimeFaces.ajax.AjaxUtils.handleResponse = handleProxy(PrimeFaces.ajax.AjaxUtils.handleResponse);

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น