หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Pagination Query Oracle SQL

ต้องการ query ข้อมูล โดยเริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลลำดับที่ 11 (>10) เป็นต้นไป  จนถึงลำดับที่ 20

SELECT * 
FROM 
  (
    SELECT /*+ FIRST_ROWS */ data.*, ROWNUM rnum 
    FROM (
      /* custom your query */
    ) data
    WHERE ROWNUM <= 20
  ) 
WHERE rnum > 10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น