หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

maven plugin native to ascii


at pom.xml
<plugin>
  <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
  <artifactId>native2ascii-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.0-beta-1</version>
  <executions>
    <execution>
      <id>native2ascii-utf8-lang</id>
      <goals>
        <goal>native2ascii</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <dest>target/resources</dest> <!-- ***** -->
        <src>src/main/resources/locale/language</src> <!-- ***** -->
        <encoding>UTF8</encoding>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น