หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

การสร้าง maven plugin ขึ้นมาใช้งานเอง

        มาเขียน maven plugin ใช้งานเองกันดีกว่าครับ  เราใช้ของชาวบ้านมาเยอะล่ะ ^^

ปัญหา

        เนื่องจากผมต้องการเครื่องมือที่เอาไว้เข้ารหัส  ลดขนาด resource file หรือการทำ obfuscate ผมเลยค้นหาข้อมูลใน google อยู่สักพักนึง  แล้วก็ได้ลองใช้ maven plugin ที่คนอื่นๆ เขียนขึนมา  ปรากฎว่า  มันยังไม่ค่อยตรงตามความต้องการของผมสักเท่าไหร่  (ผมลองใช้ไปประมาณ 5 plugins)  ไม่ได้ดั่งใจสักอัน เลยตัดสินใจว่าถ้างั้น  เขียน plugin ขึ้นมาใช้งานเองดีกว่า  ก็เลยเป็นที่มาของบทความนี้ครับ  


วิธีการ
สร้าง plugin

1. สร้าง maven project เลือกเป็น Java Application
2. กำหนด artifactId ให้มีรูปแบบเป็น <yourplugin>-maven-plugin เช่น uglifyjs-maven-plugin
3. ที่ pom.xml เปลี่ยน <packaging> จาก jar ไปเป็น maven-plugin
4. เพิ่ม dependencies
...
...
...
<dependency>
  <groupId>org.apache.maven</groupId>
  <artifactId>maven-plugin-api</artifactId>
  <version>3.2.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.maven.plugin-tools</groupId>
  <artifactId>maven-plugin-annotations</artifactId>
  <version>3.2</version>
  <type>jar</type>
</dependency>
....
...
...
5. เพิ่ม plugin
...
...
...
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-plugin-plugin</artifactId>
  <version>3.3</version>
  <configuration>
    <!-- see http://jira.codehaus.org/browse/MNG-5346 -->
    <skipErrorNoDescriptorsFound>true</skipErrorNoDescriptorsFound>
  </configuration>

  <executions>
    <execution>
      <id>mojo-descriptor</id>
      <goals>
        <goal>descriptor</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
...
...
...
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.pamarin.learning</groupId>
  <artifactId>uglifyjs-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHORT</version>
  <packaging>maven-plugin</packaging>

  <name>uglifyjs-maven-plugin</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.maven</groupId>
      <artifactId>maven-plugin-api</artifactId>
      <version>3.2.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.maven.plugin-tools</groupId>
      <artifactId>maven-plugin-annotations</artifactId>
      <version>3.2</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
  </dependencies>
  
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-plugin-plugin</artifactId>
        <version>3.3</version>
        <configuration>
          <!-- see http://jira.codehaus.org/browse/MNG-5346 -->
          <skipErrorNoDescriptorsFound>true</skipErrorNoDescriptorsFound>
        </configuration>

        <executions>
          <execution>
            <id>mojo-descriptor</id>
            <goals>
              <goal>descriptor</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

6. เขียน Mojo หรือ java class เพื่อ execute ชุดคำสั่งที่เราต้องการให้ทำ
ExecutorMojo.java
package com.pamarin.learning.mavenplugins;

import org.apache.maven.plugin.AbstractMojo;
import org.apache.maven.plugin.MojoExecutionException;
import org.apache.maven.plugin.MojoFailureException;
import org.apache.maven.plugins.annotations.Mojo;
import org.apache.maven.plugins.annotations.Parameter;

/**
 * @author redcrow
 */
@Mojo(name = "executor")
public class ExecutorMojo extends AbstractMojo {
  
  @Parameter(property = "name", defaultValue = "redcrow")
  private String name;

  public void execute() throws MojoExecutionException, MojoFailureException {
    System.out.println("execute plugin " + name);
  }
  
}
7. clean and build project

การเรียกใช้

        สำหรับ maven project ที่ต้องการจะใช้ plugin นี้   ให้เรา add plugin เข้าไปใน project (pom.xml) ดังนี้
...
...
...
<plugin>
  <groupId>com.pamarin.learning</groupId>
  <artifactId>uglifyjs-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHORT</version>
  <executions>
    <execution>
      <id>pamarin</id>
      <phase>compile</phase>
      <goals>
        <goal>executor</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <name>pamarin</name>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
...
...
...
 • 1 maven plugin สามาถ execute ได้หลาย mojo  ซึ่งก็คือการ config ใน <executions> นั่นเอง
 • id แล้วแต่เราจะตั้งครับ
 • phase เป็น life cycle ของ plugin  ซึ่งประกอบไปด้วย
  • compile - เกิดตอน compile java code --> .class
  • test - เกิดตอน run unit test เสร็จ
  • package - เกิดตอน build project ไปเป็น jar file (.jar)
  • install - เกิดตอน install plugin ไปไว้ใน local repository หรือ .m2 ใน home directory ของ user
  • deploy -เกิดตอน deploy jar ไปยัง remote repository
 • gold คือชื่อใน @Mojo ที่เราตั้งไว้ @Mojo(name = "goal_name")  ว่าจะให้ run mojo ตัวไหน
 • configuration ก็จะเป็นพวก parameter ที่ส่งเข้าไปใน mojo ครับ  ซึ่งในที่นี้คือ <name>

        เมื่อเราทำการ clean and build project ที่เรียกใช้งาน  plugin
method execute ก็จะถูกเรียกตาม phase ที่เราได้กำหนดไว้

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://maven.apache.org/guides/plugin/guide-java-plugin-development.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น