หน้าเว็บ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การแปลง byte ไปเป็น InputStream java (convert byte to InputStream)

//...
//...
String BINARY_ID = "1234";
byte [] binaryFile = binaryService.readBinary(BINARY_ID); //read from database
InputStream streamBinary = new ByteArrayInputStream(binaryFile);
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น