หน้าเว็บ

TUTORIALS

    java(JSF) web application


     source code simple ครับ  ใช้ git ดึงไปได้เลย
           https://github.com/jittagornp/income
 

 เนื้อหา 
 1. รู้จักกับ java web application + java web framework
 2. รู้จักกับ JSF(JavaServerFaces) + JSF Primefaces
 3. รู้จักกับ maven + การสร้าง java web application ด้วย maven  + maven application structure
 4. เข้าใจการสร้าง Layout หน้าเว็บ
 5. สร้าง web template ด้วย JSF template
 6. การใช้งาน Primefaces Component
 7. รู้จักกับ ManageBean ซึ่งเปรียบเสมือนกับ Web Controller
 8. การ config loging
 9. การเขียนเว็บ (JSF) ที่รองรับหลายภาษา : java
 10. รู้จักกับ  Spring framework
 11. การทำ Login ด้วย spring security
  1. Spring security detect Primefaces ajax session expire
 12. custom error page java web application
 13. รู้จักกับ ORM(Object Relational Mapping) ซึ่งเป็นการ Map ระหว่าง Object <=> Database
 14. การสร้าง Entityclass และเรียนรู้การ Map Entity Relationship
 15. การสร้างคำสั่ง  Query(JPQL) และเรียกใช้งานผ่าน Service
 16. การเขียน DynamicQuery(Java) ด้วย Criteria Query (EclipseLink)
 17. การ config database ให้สามารถใช้งานร่วมกับ web application ที่เราสร้างขึ้น
 18. การเขียนโปรแกรมเพื่อส่ง Email(base on gmail) ด้วย Spring framework
 19. สร้าง template email ด้วย FreeMarker Template Engine
 20. Event Driven programming
 21. การเขียนโปรแกรมแบบตั้งเวลาทำงานด้วย Java cron job (quartz scheduler)
 22. การตั้ง scheduling (cronjob) ด้วย spring framework
 23. การ deploy งาน  หรือการนำเว็บที่เขียนขึ้น  ไปใช้งานจริง (deploy ผ่าน glassfish server)

เพิ่มเติม
 1. การ config Maven (Maven Profile) เพื่อให้รองรับกับการพัฒนา Application ใน Environment ที่แตกต่างกัน : java
 2. JSF ManagedBean can @Autowire Spring resources : java, JSF
 3. inject DataSource into JSF ManagedBean
 4. project module with maven
 5. spring session scope in JSF managedbean
 6. custom JSF primefaces lazyLoad with Spring data
 7. Lazy load attribute Entity class JPA
 8. jsf timezone
 9. Spring autowire all implementations which implements an interface
 10. web application with 'Spring' utf-8 encoding (java)
 11. Lazy Load Selection Primefaces
 12. JSF notification - notify phase : java
 13. Spring security detect Primefaces ajax session expireubuntu server


 1. การติดตั้ง Ubuntu 11.10 Server 32-bit ใน VMware
 2. การติดตั้ง GUI ให้กับ Ubuntu 11.10 Server
 3. แก้ sources list ให้ชี้มาที่ประเทศไทย (unbuntu server 11.10)
 4. การติดตั้ง Fonts ภาษาไทยให้กับ Ubuntu 11.10 Server
 5. การติดตั้งและ Remote เข้าใช้งาน Ubuntu 11.10 Server ด้วย SSH
 6. การติดตั้ง (Apache) Web Server ให้กับ Ubuntu 11.10 Server
 7. set up apache virtualhosts on linux ubuntu
 8. การติดตั้ง FTP Server (vsftpd) ให้กับ Ubuntu 11.10 Server
 9. การติดตั้งและแชร์ไฟล์ผ่าน SAMBA ให้กับ Ubutntu 11.10 Server
 10. การติดตั้ง SSL แบบ Self-Sign ให้กับ (Apache) Web Server บน Ubuntu 11.10 Server
 11. การติดตั้ง SSL แบบ Self-Sign ให้กับ FTP Server (vsftpd) บน Ubuntu 11.10 Server
 12. การติดตั้ง Mail Server (iRedMail) ให้กับ Ubuntu 11.10 Server
 13. ทำ (Mod-Security2) Hardening ให้กับ (Apache) Web Server บน Ubuntu 11.10 Server
 14. install oracle java 7 on ubuntu 12.04
 15. install elastic search on ubuntu 12.04
 16. สร้าง ssh keys linux ubuntu
 17. การ disabled ipv6 linux ubuntu
 18. การติดตั้ง apache hadoop 1.2.1 (multi-node cluster) บน ubuntu 12.04 server
 19. kill port linux ubuntu
hadoop 


 1. การติดตั้ง apache hadoop 1.2.1 (multi-node cluster) บน ubuntu 12.04 serverOAuth


 1. OAuth คืออะไร เอาไว้ทำอะไร ?
 2. องค์ประกอบของ OAuth 2.0


เพิ่มเติมJasper Report


 1. group table column jasper report
 2. Export Jasper report to PDF file : java
 3. send image to jasper report (step by step) : java
 4. inject jasper report pdf viewer into java application (step by step)
 5. การออกรายงานกราฟแท่ง (Bar Chart) iReportNetbeans IDE


 1. การใช้ netbeans IDE (version 7.4 ขึ้นไป) compile less cssjavascript design pattern


 • Singleton Pattern
 • Chaining
 • Factory Pattern
 • Bridge Pattern
 • Composite Pattern
 • Facade Pattern
 • Adapter Pattern
 • Decorator Pattern
 • Flyweight Pattern
 • Proxy Pattern
 • Observer Pattern
 • Command Pattern
 • Chain of Responsibility Patternjava design patternCreational design patterns
 • Factory pattern
 • Abstract Factory pattern
 • Builder pattern
 • Prototype pattern
 • Singleton pattern

Structural Patterns
 • Adapter / Wrapper pattern
 • Bridge pattern
 • Composite pattern
 • Decorator pattern
 • Facade pattern
 • Flyweight pattern
 • Proxy pattern

Behavioral design patterns
 • Chain of responsibility pattern
 • Command pattern
 • Iterator pattern
 • Mediator pattern
 • Memento pattern
 • Observer pattern
 • State pattern
 • Strategy pattern