หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การกำหนดเงาของ element html ด้วย css (less)

less
/*
less
เงาข้างนอก
*/
.box-shadow (@x : 0px, @y : 0px, @blur : 2px, @color : #ccc){
  /* Chrome */
  -webkit-box-shadow : @x @y @blur @color;
  /* Firefox */
  -moz-box-shadow : @x @y @blur @color;
  /* IE */
  box-shadow : @x @y @blur @color;
}
/*เงาข้างใน*/
.box-shadow (@x : 0px, @y : 0px, @blur : 2px, @color : #ccc){
  /* Chrome */
  -webkit-box-shadow : inset @x @y @blur @color;
  /* Firefox */
  -moz-box-shadow : inset @x @y @blur @color;
  /* IE */
  box-shadow : inset @x @y @blur @color;
}
การเรียกใช้งาน
div.box{
  background-color : white;
  width : 200px;
  height : 100px;
  .box-shadow(0px, 0px, 2px, #ccc);
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น