หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

http session listener

รู้จักกับ listener ก่อน
        listener คือการเขียน class เพื่อคอยดักฟังเหตุการบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น  มีได้หลายแบบ  เช่น servlet context listener, http session listener เป็นต้น

        http session listener จึงเป็นการเขียน class เพื่อคอยดักฟังเหตุการที่เกี่ยวกับ http session  เช่น การ create session หรือ การ destroy ของ session นั้นๆ
package com.blogspot.na5cent;

import javax.servlet.http.HttpSessionEvent;
import javax.servlet.http.HttpSessionListener;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class SessionListener implements HttpSessionListener {

  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(SessionListener.class);
  @Override
  public void sessionCreated(HttpSessionEvent hse) {
    log.debug("session {} created", hse.getSession().getId());
    //ทำงานเมื่อ session ถูกสร้างขึ้น
  }

  @Override
  public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent hse) {
    log.debug("session {} destroyed", hse.getSession().getId());
    //ทำงานเมื่อ session หมดอายุ
  }
}

web.xml    เพิ่มต่อไปนี้ลงไป

  sessionListener
  
    com.blogspot.na5cent.SessionListener
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น