หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

expression ใน less css


...
<body>
  <div class="logo-outter">
    <div class="logo-inner">

    </div>
  </div>
<body>
...
body{
  background-color : @blueColor;
  width : 100%; 
  height : 100%;
}

.logo-outter{
  @logoRadius : 360px;
  @logoOutterPadding : 60px;
  
  width : @logoRadius;
  height : @logoRadius;
  padding : @logoOutterPadding;
  background-color : #fff;
  .round-box(@logoRadius/2 + @logoOutterPadding, @logoRadius/2 + @logoOutterPadding, @logoRadius/2 + @logoOutterPadding, @logoRadius/2 + @logoOutterPadding;

  .logo-inner{
    width : @logoRadius;
    height : @logoRadius;
    background-color : @blueColor;
    .round-box(@logoRadius/2, @logoRadius/2, @logoRadius/2, @logoRadius/2);
  }

  position : relative;
  top : 50%;
  margin-top : -((@logoRadius + @logoOutterPadding*2)/2);
  left : 50%;
  margin-left : -((@logoRadius + @logoOutterPadding*2)/2);
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น