หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

คำนวณและแสดงผล Size ของ File ด้วย FileUtils Apache Commons : java

...
...
import org.apache.commons.io.FileUtils;
...
...
...
  //FileUtils.byteCountToDisplaySize(long size) return String

  System.out.println(FileUtils.byteCountToDisplaySize(154));
  //154 byte

  System.out.println(FileUtils.byteCountToDisplaySize(1024));
  //1 KB

  System.out.println(FileUtils.byteCountToDisplaySize(1024000));
  //1 MB

  System.out.println(FileUtils.byteCountToDisplaySize(125468));
  //122.527 MB

  System.out.println(FileUtils.byteCountToDisplaySize(56314));
  //54.994 MB
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น