หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติดตั้ง mongodb บน windows7 (install mongoDB on windows7)

1. download mongodb จาก  http://www.mongodb.org/downloads
2. แตก zip file ไว้ที่ใดที่นึง  เช่น D:\database\mongoDB\mongodb-win32-i386-2.2
3. สร้าง folder (data dictionary) ไว้เก็บ data  เช่นในที่นี้ผมเก็บไว้ที่  D:\database\mongoDB\dataDictionary
(ค่า default คือ C:\data\db  ถ้าจะใช้ default  เราต้องสร้าง folder นี้ขึ้นมา)
4. เปิด command line  แล้วเข้าไปที่ D:\database\mongoDB\mongodb-win32-i386-2.2\bin
5. สั่งรัน mongod.exe แล้วชี้ path ไปที่ข้อ 3 ดังนี้

D:\database\mongoDB\mongodb-win32-i386-2.2\bin> mongod.exe --dbpath "D:\database\mongoDB\dataDictionary"

6. ลองเปิดเบราว์เซอร์  แล้วพิมพ์ URL =>  http://localhost:28017/
7. ลอง connect เข้าใช้งาน database ดู โดยเปิด command line ขึ้นมาอีกอัน  แล้วพิมพ์

D:\database\mongoDB\mongodb-win32-i386-2.2\bin>mongo.exe