หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

get current project directory path : java

    //
    String projectDirectoryPath = System.getProperties().getProperty("user.dir");
    //

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น