หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

SQL Oracle random value

random ระหว่าง 0 - 1
select dbms_random.value
from dual

การประยุกต์ใช้งาน
select ธรรมดา (ข้อมูลตั้งต้น)


random แถวข้อมูลไม่ให้ซ้ำกัน (สังเกตผลลัพธ์ 1 กับ 2)
           ผลลัพธ์ 1                                                                         ผลลัพธ์ 2ต้องการ random ข้อมูล 3 แถว  (สังเกตผลลัพธ์ 1 กับ 2)
ผลลัพธ์ 1


ผลลัพธ์ 2
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น