หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

webkit css slim scroll

.enable-slimscroll {
  overflow: auto;
}

.enable-slimscroll::-webkit-scrollbar {
  width: 10px;
  height: 10px;
}

.enable-slimscroll::-webkit-scrollbar-track {
  background-color: #ddd;
}

.enable-slimscroll::-webkit-scrollbar-thumb:vertical,
.enable-slimscroll::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal {
  background-color: #999;
}

.enable-slimscroll::-webkit-scrollbar-thumb:vertical:hover,
.enable-slimscroll::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal:hover {
  background: #3297fd;
} 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น