หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

Execute class ตอน build maven project : java

1. สร้าง maven project
2. เขียน java class ที่ต้องการให้ execute ขึ้นมา (ผ่าน method main (String[] args) เท่านั้น)


3. ที่ pom.xml ให้เพิ่ม plugins org.codehaus.mojo เข้าไป
 • ตรง <phase> ให้กำหนดเป็น compile (คือ ทำงานตอน compile)
 • <mainClass> ให้ชี้ไปที่ class ที่ต้องการให้ execute
<project>
  ...
  ...
  ...
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
        <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
        <version>1.3.2</version>
        <executions>
          <execution>
            <phase>compile</phase>
            <goals>
              <goal>java</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <mainClass>com.pamarin.learning.executor.CompileExecutor</mainClass>
              <arguments>
                <argument>na5cent.blogspot.com</argument>
              </arguments>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  ...
  ...
  ...
</project>
4. clean and build


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น