หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

Http status code/message ด้วย http client apache commons : java

maven project

add dependencies (pom.xml)
<dependency>
  <groupId>commons-httpclient</groupId>
  <artifactId>commons-httpclient</artifactId>
  <version>3.1</version>
  <type>jar</type>
</dependency>
เขียน unit test (pass)
package com.pamarin.core.util;

import org.apache.commons.httpclient.HttpStatus;
import static org.testng.Assert.assertEquals;
import org.testng.annotations.Test;

/**
 * @author redcrow
 */
public class ApacheCommonsHttpStatusT {
  
  @Test
  public void test(){
    int ok = HttpStatus.SC_OK;
    assertEquals(200, ok);
    assertEquals("OK", HttpStatus.getStatusText(ok));
  }
}
อธิบาย http status แต่ละตัวครับ http://webdesign.about.com/od/http/a/http_status_codes.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น