หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ซ่อน / lock drive ใน Windows 7

เปิด registry editor ขึ้นมา  โดยไปที่ start menu แล้วพิมพ์ regEdit ในช่อง search programs and files

หา  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
แล้ว add Key ใหม่เข้าไป  ด้วยการคลิ๊กขวาที่ Policies-->New-->Key
ตั้งชื่อเป็น Explorer จากนั้นสร้าง DWORD Value ชื่อ NoDrives ขึ้นมา  แล้วกำหนดค่า Value data ตามค่า drive ที่ต้องการซ่อน
ค่าที่ใช้สำหรับเป็น Value data  (ซ่อน drive)ใช้ดังตารางข้างล่างนี้

ต้องการให้ drive ไหนถูกซ่อน  ให้กำหนดเลขฐาน 2  เป็น  1  
จากนั้นแปลงเป็นเลขฐาน 16  แล้วเอาไปใส่ใน Value data
เช่น drive a:\ = 1
เช่น drive c:\ =4
เช่น drive d:\ และ drive e:\ =18
 เมื่อกำหนดค่าเสร็จก็กด OK  แล้วลองเข้า  My Computer  ดู  จะพบว่า  drive d:\ และ drive e:\  หายไป

นี่เป็นเพียงแค่การซ่อนไม่ให้เห็นเท่านั้น  แต่เราก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนเดิม  ด้วยการเปิดหน้าต่าง  Windows Explorer ขึ้นมา  แล้วกรอกชื่อ drive  ลงไป  ก็จะพบ drive ที่ต้องการ


หากต้องการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม  ก็เปลี่ยน 1 กลับเป็น 0  
แต่หากยังไม่หาย  ให้ลอง restart  เครื่องดู  ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม  ^_____^ 


ในกรณีที่ต้องการ lock drive 
ให้สร้าง DWORD Value ขึ้นมา แล้วตั้งชื่อเป็น NoViewOnDrive
ส่วน Value data ก็คือค่า drive ที่เราต้องการ  lock  โดยดูค่าจากตัวอย่างข้างบน 

1 ความคิดเห็น: