หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

เปลี่ยนเจ้าของแฟ้มข้อมูล ไฟล์ หรือไดเร็คทอรี่ (change owner)

chown = change owner
chown [option] owner_name path/file/directory
เช่น  $chown -R jp /home/workspace
option -R คือ ทุกไฟล์หรือทุก sub directory ที่อยู่ภายใต้ /home/workspace จะถูกเปลี่ยนให้มีเจ้าของเป็น jp ทั้งหมดเราสามารถทำรวบเดียวโดยให้เปลี่ยนทั้งเจ้าของและกรุ๊ปได้เลย  โดยใช้คำสั่ง

 chown [option] owner_name.group_name path/file/directory

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น