หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

เซต PATH ให้ command อ้างถึง directory คำสั่ง (Linux OS)

        ถ้าเราใช้ bash shell
        ใน home directory ของ user แต่ละคนจะมีไฟล์ config ของ bash shell ของใครของมันอยู่  ไฟล์นั้นชื่อว่า .bashrc

ไปที่บรรทัดสุดท้าย  แล้วเพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้ลงไป

PATH=$PATH:path_directory:path_directory:...

เช่น  PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin

PATH คือ name space ที่ใช้สำหรับอ้างถึง Default Command ของระบบว่าอยู่ที่  directory ใดบ้าง

$PATH เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บคำสั่งนั้นๆ  เวลาที่เราพิมพ์คำสั่งลงไป  เช่นมื่อเราพิมพ์คำสั่ง ls -a
ls -a ก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร $PATH ($PATH="ls -a")

:path_directory คือ เมื่อเราพิมพ์คำสั่งแล้ว  จะนำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร $PATH  ไปค้นหาตาม path_directory  ที่ระบุ  เช่น  หากเราระบุเป็น  /sbin:/usr/sbin  มันก็จะไปค้นหาคำสั่งที่เราพิมพ์ลงไปใน directory sbin  ถ้าไม่พบ  ก็จะไปที่ /usr/sbin  แล้วก็ execute คำสั่งนั้นทันที  มีกี่ path_directory เราก็พิมพ์มันลงไป  เพียงแค่คั่นแต่ละ path ด้วยโคลอน( : )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น