หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

เขียนแบบหุ่นยนต์กู้ภัยด้วย solidworks

Eibot(Engineering Inventors Robot)-R2
หุ่นยนต์กู้ภัยตัวนี้มีชื่อว่า Eibot-R2(อายส์บอท อาร์ทู)   เขียนแบบด้วย  solidworks 2010  
เป็นลิขสิทธิ์ของชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        หุ่นตัวนี้พัฒนามาจากหุ่นยนต์กู้ภัยรุ่นพี่ที่ชื่อว่า Confrontal  ซึ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน และการออกแบบบางส่วนเพิ่มเติม  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น

        พวกเราพยายามเรียนรู้และศึกษาทุกอย่างเองทั้งจากประสบการณ์ของรุ่นพี่และจากโลกของอินเตอร์เน็ต    ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งจะต้องเจอกับสิ่งที่พวกเราไม่เคยทำ ไม่เคยพบ ไม่เคยเห็นมาก่อน  แต่พวกเราก็จะพยายามทำมันให้ได้  เพราะพวกเรายังมีความคิดที่ว่า  หากพวกเราละทิ้งตรงนี้ไป  แล้วใครจะเป็นคนสอนรุ่นน้องของพวกเรา    

        พวกเราภูมิใจในชมรมที่รุ่นพี่ของพวกเราช่วยกันก่อตั้งขึ้นมา  พวกเราภูมิใจในสถาบันที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำในสิ่งที่พวกเราชอบ  พวกเราภูมิใจที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และพวกเราก็ภูมิใจในผลงานที่พวกเราได้สร้างสรรค์มันออกมา  ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้จักพวกเราก็ตาม 


2 ความคิดเห็น: