หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กู้ grub เมื่อลง windows แล้ว boot linux ไม่ได้

  • เตรียมตัว

ดู partition linux ก่อนว่าอยู่ที่ partition sdaxใด
$sudo fdisk -l
เช่น sda3 เป็นต้น


  • ติดตั้ง

$cd /
$sudo -s -H
$mount -t ext3 /dev/sda3 /mnt
$mount -t proc proc /mnt/proc
$mount -t sysfs sys /mnt/sys
mount -o bind /dev /mnt/dev
$chroot /mnt /bin/bash

#grub-install /dev/sda
#reboot

### grub file in directory : /boot/grub/menu.lst หรือ grub.conf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************   หากยังไม่ได้ให้ update grub ใหม่
โดยให้ไปที่ /boot/grub/
$update-grub
#reboot


credit : strumjub.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น