หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

JSON java

เรามองว่า สิ่งที่อยู่ภายในเครื่องหมายนี้
{ } = 1 object
[ ] = 1 array

เช่น

[ { "firstname" : "na5cent", "lastname" : "blogspot"}, {"firstname" : "blogger", "lastname" : "google"} ]
ประกอบไปด้วย
1 array
ภายใน array มี object อยู่ 2 object ครับ

ต้องไปดาวน์โหลด library มันมาก่อนน่ะครับ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่
 http://code.google.com/p/json-simple/downloads/list

JSON Encode

package com.na5cent.jsonservice;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;

@WebServlet(name = "UserService", urlPatterns = {"/UserService"})
public class UserService extends HttpServlet {

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    
    JSONArray array = new JSONArray();
    JSONObject obj[] = new JSONObject[10];

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      obj[i] = new JSONObject();//create json object '{}'
      obj[i].put("fname", "firstname" + i);
      obj[i].put("lname", "lastname" + i);
      array.add(obj[i]);//add json object '{}' to json array '[]'
    }
    try {    
      PrintWriter out = response.getWriter();
      array.writeJSONString(out);//write json
    } finally {
      out.close();
    }
  }
}

นี่คือผลลัพธ์ครับ


สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://code.google.com/p/json-simple/w/list

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น