หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

jquery(javaScript) highlight html

        อันนี้เป็น search หน้า index ที่ผมได้เขียนเล่นๆไว้ครับ ลองๆดูน่ะครับ เผื่อนำแนวคิดไปใช้ได้ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับ พอดีผมยังเป็นโปรแกรมเมอร์ถึกอยู่ ^_____^   http://na5cent.blogspot.com/p/index.html
.highlighter{
  color : red;
}
.hideSearch{
  display: none;
}
$(document).ready(function(){
  var backupContent = $(".topic-index-list-style").html();
  $("#inputSearchHighlighter").keyup(function(event) {
    if($(this).val() == ""){
      $(".topic-index-list-style").html(backupContent);
      $("#keyWord").html("");
    }else{
      operation(backupContent);
    }
  });
});

function operation(backupContent){
  if($("#inputSearchHighlighter").val() != ""){
    $(".topic-index-list-style").html(backupContent);
    var count = highlighter($("#inputSearchHighlighter").val());
    $("#keyWord").html("ผลการค้นหา (" + $("#inputSearchHighlighter").val() +") พบจำนวน " + count + " รายการ");
    $("#inputSearchHighlighter").val("");
  }
}
function highlighter(keyWord){
  var countAll = 0;
  var reg = new RegExp(keyWord, "gi");
  var replace = "<span class='highlighter'>" + keyWord + "</span>";
  $("ul li").each(function(){
    var li = $(this);
    var span = li.find("span");
    var ol = li.find("ol");
    var countChild = 0;
    //ol
    ol.find("li").each(function(){
      var content = $(this).find("span").html();
      if(content != null){
        if(content.search(reg) != -1){
          countAll++;
          countChild++;
          $(this).find("span").html(content.replace(reg, replace));
        }else{
          $(this).addClass("hideSearch");
        }
      }
    });
    //span        
    var content = span.find("b span.topic-index-style").html();
    if(content != null){
      if(content.search(reg) != -1){
        countAll++;
        span.find("b span.topic-index-style").html(content.replace(reg, replace));
      }else if(countChild==0){
        li.addClass("hideSearch");
      }     
    }    
  });
  return countAll;
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น