หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

Bidirectional Map Google Guava Collections : java

maven dependencie

  com.google.guava
  guava
  12.0

Java Code
...
...
import com.google.common.collect.BiMap;
import com.google.common.collect.HashBiMap;
...
...

    BiMap<String, String> bimap = HashBiMap.create();
    bimap.put("xxx", "123");
    bimap.put("yyy", "456");
    
    
    System.out.println(bimap.get("xxx")); 
    //123
    System.out.println(bimap.get("yyy")); 
    //456

    System.out.println(bimap.inverse().get("123"));
    //xxx
    System.out.println(bimap.inverse().get("456"));
    //yyy
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น