หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเขียน jQuery Plugin

1) structure
(function($){
  //code ของ plugin จะอยู่ในนี้
})(jQuery);
2) code
(function($){
  $.myPlugin1 = {
    functionName1 : function(){
      //code
    },
    functionName2 : function(){
      //code
    },
    functionName3 : function(){
      //code
    }  
  }; 

  $.myPlugin2 = {
    functionName1 : function(){
      //code
    },
    functionName2 : function(){
      //code
    },
    functionName3 : function(){
      //code
    }  
  }; 
})(jQuery);
หรือ ทำการกำหนด name space ให้กับแต่ละ plugin เพื่อป้องกันปัญหา code ชนกันจาก library jquery อื่นๆ
(function($){
  $.na5cent = {};
  $.na5cent.cookies = {
    add : function(cname, value, options){
      //code
    },
    remove : function(cname){
      //code
    },
    isHas : function(cname){
      //code
    }  
  }; 

  $.na5cent.computing = {
    addAB : function(v1, v2){
      return v1 + 2;
    },
    minuteAB : function(v1, v2){
      return v1 - v2;
    },
    multiplyAB : function(v1, v2){
      return v1 * v2;
    },
    divideAB : function(v1, v2){
      if(v2 == 0){
        return "divide error";
      }
      return v1 / v2;
    }  
  };
})(jQuery);
การใช้งาน
  $(document).ready(function(){
    var result = $.na5cent.computing.addAB(100, 200);
    alert(result);
    //result is 300
  });

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น