หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

custom exception type javascript


  
function UserException(message){
  this.name = "UserException"; //constructor
  this.message = message || ""; 
  /**
  * constructor 
  * if (message is undefined) this.message = ""; 
  * else this.message = message;
  */ 

  this.getMessage = function(){
    return this.message;
  }

  this.getName = function(){
    return this.name;
  }

  this.toString = function(){
    return this.name;
  }
}

try{
  throw new UserException("test user exception");
}catch(ex){
  console.log(ex);
  console.log(ex.toString());
  console.log("excetion name : " + ex.getName());
  console.log("exception message : " + ex.getMessage());

  if(ex instanceof UserException){
      console.log("exception type is UserException");   
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น