หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

java read .properties file
properties location
classpath:config.properties
...
...
welcome=Hello Word Java!
...
...
PropertiesFile.java
package com.blogspot.na5cent.jsflearning;

import java.io.IOException;
import java.util.Properties;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class PropertiesFile {

  private static Properties properties;

  public static synchronized Properties load(String path) throws IOException {
    if (properties == null) {
      properties = new Properties();
    }
    properties.load(PropertiesFile.class.getResourceAsStream(path));
    return properties;
  }
}

Test.java
package com.blogspot.na5cent.jsflearning;

import java.io.IOException;
import java.util.Properties;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    Properties properties;
    try {
      properties = PropertiesFile.load("/config.properties");
      System.out.println(properties.getProperty("welcome"));
    } catch (IOException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }

  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น