หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

java 7 show disk space


maven dependencies (pom.xml)
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
      <version>1.3.2</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
  </dependencies>

  ....
  ....
  ....
DiskSpace.java
package com.blogspot.na5cent.diskspace;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.FileStore;
import java.nio.file.FileSystemException;
import java.nio.file.FileSystems;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import org.apache.commons.io.FileUtils;

/**
 * @author redcrow
 */
public class DiskSpace {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    for (Path root : FileSystems.getDefault().getRootDirectories()) {
      System.out.println(root);

      try {
        FileStore store = Files.getFileStore(root);
        long totalSpace = store.getTotalSpace();
        long freeSpace = store.getUsableSpace();
        long usedSpace = totalSpace - freeSpace;
        
        System.out.println("free space = " + diskSize(freeSpace));
        System.out.println("used space = " + diskSize(usedSpace));
        System.out.println("total space = " + diskSize(totalSpace));
      } catch (FileSystemException ex) {
        System.out.println("FileSystemException " + ex.getMessage());
      }
      
      System.out.println("===================================================");
    }
  }
  
  private static String diskSize(long size){
    return FileUtils.byteCountToDisplaySize(size);
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น